Doma a vo svete

Inscenované pesničky s Combom Gustáva Offermanna.