Doma a vo svete

Vhodné pre všetkých
Inscenované pesničky s Combom Gustáva Offermanna.