Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Vietnam 1987

Film o prírodných krásach severnej časti VSR z Hoabinh do Halongu.