Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Slovenské unikáty 1999

Vhodné pre všetkých
Akým nožom sa krájal chlieb pred dvoma storočiami? Dokumentárny pohľad na nožiarsku výrobu v horskej obci Štós.