Slovenské unikáty 1999

Vhodné pre všetkých
Naozaj sú banskí škriatkovia - permoníci? Zaujímavosti z baníckeho života z pohľadu histórie na rozvoj baníctva u nás.