Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Experiment

Nevhodné do 12 rokov HD
Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.
O siedmich vlnách sociologicko-psychologického prieskumu Ako sa máte, Slovensko? Prieskum prebiehal od marca 2020, keď sa začala kríza spôsobená vírusom COVID-19.