Experiment

Nevhodné do 12 rokov HD
Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.
O jednorazových plastoch, ktorých v čase koronakrízy produkujeme viac ako zvyčajne, ich rozpade na mikroplasty a následnej ceste na náš tanier.