Experiment

Nevhodné do 12 rokov HD
Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.
Oba druhy živočíchov žijú sociálnym spôsobom života, stavajú si obrovské obydlia, majú prísne rozdelenú sociálnu hierarchiu a bojujú medzi sebou. Odborníci nás zoberú do mini civilizácií, ktoré miestami pripomínajú tie ľudské.