MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Experiment

Nevhodné do 12 rokov HD
Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.
Čím pestrejšie sú naše lesy, tým odolnejšie sú voči hrozbám, ktoré prináša klimatická zmena. Lesnú mikroklímu dokážu do určitej miery ochraňovať aj koruny stromov, spolužitie niektorých druhov, či obhospodarovanie lesa, ktoré má bližšie k prírode. Ako sa menilo využívanie lesov na našom území, čo to znamená pre ich diverzitu a čo nastane po rozpade lesa?