Experiment

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.
Diskusia o evolučnom pôvode homosexuality a tom, či je sexualita spektrum, ako sa líši biologické pohlavie od rodu? Čo hovorí veda na zmenu sexuálnej orientácie a na výchovu detí osobami rovnakého pohlavia a ako vychovávajú deti na Slovensku LGBTI+ ľudia?