Boris a Brambor
Boris a Brambor

Život za divadlo

Dokumentárny film o prepojení politickej moci a divadla na Slovensku.