Našich deväť 1976 (Našich deväť)

Vhodné pre všetkých
Staršia pesničková súťaž.