Našich deväť 1976 (Našich deväť )

Vhodné pre všetkých
Staršia pesničková súťaž.