Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990. - Pražské vzorkové veľtrhy - Výborné výsledky národného hospodárstva v ČSR - znárodnený priemysel sa môže hrdiť kvalitnou prácou - Výstava gréckeho národného odboja v Prahe - Spojenecká zmluva medzi ČSR a Poľskom Predseda vlády Klement Gottwald a minister zahraničných vecí Masaryk v Poľsku podpisujú zmluvu so spojencami - Odchod ľadov na českých riekach - Prahou prešli ľady bez väčších následkov - letecké snímky zo zatopených krajov