Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990. - Belgický minister zahraničných vecí a predseda OSN P.H.Spaak v Prahe, uvítal ho minister zahraničia - Masaryk - prezident ho ocenil Rádom Bieleho leva - Parlament si uctil pamiatku T.G.Masaryka prejav predsedu Ústavodarného národného zhromaždenia J.Davida - Zomrel olomoucký arcibiskup L.Prečan - pohreb moravského metropolitu v Olomouci - v chráme sv. Víta sa konalo slávne requiem - Pokračuje Akcia pre zníženie dojčenskej úmrtnosti - dedinskí majitelia áut zvážajú matky do poradní - Pražské ženy dobrovoľne utvorili brigádu, ktorá vyčistila Zemskú pôrodnicu