Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.
- Národný súd v Bratislave odsúdil Dr. Tisa k trestu smrti - Národný súd v Prahe odsúdil Rudolfa Berana a Jána Syrového k 20 rokom ťažkého kriminálu Havelka, Černý a Fisher sú oslobodení - začala sa výmena obyvateľstva s Maďarskom - prví Maďari odchádzajú zo Slovenska - privítanie prvých Slovákov z Maďarska doma Osobnosti : Poľský minister Hilary Minc v Prahe - čs.-poľské rokovania o hospodárskej pomoci Profesor Harold Laski - socialistický teoretik - v Prahe Henri Wallace - bývalý námestník prezidenta Roosevelta na mierovej ceste Európou Americký automobilový kráľ Henri Ford zomrel Šport Motocyklistické preteky v Prahe Farmárska slávnosť v Austrálii - prehliadka divých koní a býkov