Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1947.
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990. Spomienka na obete okupácie : - odhalenie busty na rodnom dome arm. generála Eliáše - pamätná tabula na dome V. Vančuru - pietna spomienka na parašutistov, ktorí zahynuli počas II. sv. vojne - Národná púť v Ležákoch