Boris a Brambor
Boris a Brambor

Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých
Prehľad významných politicko-spoločenských a historických udalostí Československa v roku 1947.