Československý filmový týždenník

Streda 4.04.2018


Nevhodné do 12 rokov

Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1948.

Nájdete nás na Facebooku