Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa od roku 1945 do roku 1990.