Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1948.