Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Československý filmový týždenník

Vhodné pre všetkých
Filmový návrat k politickým udalostiam roku 1968
Pracovné stretnutie zástupcov komunistických, robotníckych strán z 5 kontinentov v Budapešti. Konečná dohoda - pomoc bojujúcemu vietnamskému ľudu. - Archívne zábery - založenie Červenej Armády, ktoré si vynútila doba, napadnutie zo strany niektorých krajín, najmä Nemecka a Japonska. Dobové archívne zábery - vystúpenie Lenina - výzva na dobrovoľný vstup do armády. ˇ5O.výročie vzniku ČA. - Oslavy 50.výročia založenie ČA - vyznamenanie viacerých maršalov: Vorošilov, Buďonnyj, Grečko, Zacharov, Jakubovskij, KOnev a iní. - 25. výročie bojov pri Sokolove a vznik 1.čsl. armádneho zboru, bojujúceho v ZSSR, vyznamenávanie bývalých bojovníkov. - Ďurišove zákony - spomienka na podporu týchto zákonov, ktoré napokon viedli ku kolektivizácii čsl.poľnohospodárstva. Vystúpenie Krantiška Kuliša, ktorý v súlade s Januárovým plénom ÚV KSČ obhajoval výsledky, ale aj kritizoval nedostatky a chyby v poľnohospodárskej výrobe. - 5O.výročie vzniku povojnovej ČSR, zásluhy T.G.Masaryka. Stretnutie na cintoríne v Lánoch - spisovatelia, intelektuáli, vzácne archívne zábery! zásluhy Masaryka na vzniku 1.republiky, hlasový archívny záznam, kritika z úst Masaryka tých, ktorí sa snažili falšovať dejiny oboch národov. Pobyt v USA - 18.okt.1918, stretnutie s krajanmi, návrat do vlasti - už ako prvý prezident 1. republiky.