EURO 2020
EURO 2020

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Návrat k politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v júni 1969.