Československý filmový týždenník

Sobota 25.05.2019


Nevhodné do 12 rokov

Návrat k politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v júni 1969.

Nájdete nás na Facebooku