Tour de France 2020
Tour de France 2020

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov

Útvar pohraničnej stráže číslo 9650 Zbraslav - kasárne vojak absolvent Honza Svěrák - absolvent Filmovej a televíznej fakulty Akadémie umenia v Prahe - nositeľ študentskej filmovej ceny umení a vied v Los Angeles za film Ropáci - populárno - vedecká mystifikácia vykresľujúca expedíciu za zvieratami ktorých existencia odporuje všetkým zásadám normálneho života v zdravej prírode. Medzinárodné združenie filmových škôl môžu každoročne prihlásiť po 1 filme niektorého zo študentov do súťaže, ktorú vyhlasuje Americká akadémia. Študentská filmová cena pre zahraničný film bola udelená Jánovi Svěrákovi za film Ropáci. - hotel -zábery z izby a rozprávanie Jána Svěráka o samotnom akte pocitoch pri odovzdávaní cien.