Československý filmový týždenník

Piatok 13.09.2019


Nevhodné do 12 rokov

Vyslanci kultúry. Slávnostné otvorenie nového Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti v roku 1989.

Dokument venovaný otvoreniu nového Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti. Záber na starú budovu strediska a poslednú výstavu, ktorá sa ešte konala v týchto priestoroch - zábery na Budapešť a prechádzka po jej uliciach a nábreží - január 1989 -začína sa sťahovanie do nových priestorov - zrekoštruovaný bývalý palác na Rákoczyho triede - 8.2.1989 - slávnostné otvorenie za účasti zástupcov československej vlády

Nájdete nás na Facebooku