Československý filmový týždenník

Piatok 6.12.2019


Nevhodné do 12 rokov

O obnove historických pamiatok.

Pražský stavebný podnik sa venuje obnove pamiatok - výpovede remeselníkov o tom, ako a čo reštaurovali. Ukážky zreštaurovaných historických budov a rôznych historických objektov. Každá zreštaurovaná budova nesie rukopis toho-ktorého reštaurátora.

Nájdete nás na Facebooku