Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Návrat k významným politicko-spoločenským a historickým udalostiam Československa v roku 1955.