MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Spoločensko-politické udalosti očami spravodajskej kamery: - Krátky film Praha - stranícka schôza komunistov, príprava na mimoriadny zjazd KSČ, predseda Karel Maršálek- humanizácia práce strany, podpora obrodného procesu, - Budapešť - čsl. delegácia na návšteve v Budapešti, podpis novej zmluvy o priateľstve a spolupráci, stretnutie s Jánosom Kádárom, ktorý podporil spoločensko-politické zmeny v ČSSR, výmena skúseností s A.Dubčekom, - návšteva predsedu NZ J.Smrkovského v Moskve. Informovanie o zámeroch obrodného procesu v ČSSR, - prezident L.Svoboda na návšteve Ostravy, v prejave vyzval občanov, aby podporili obrodný proces v strane a v spoločnosti. - výstavba nového baníckeho učilišťa vo Frídku-Místku, potreba opodstatnená, - šport: pozemný hokej, hra medzi ženskými mužstami Belgicka a ČSSR, - 16.ročník filmového festivalu v Karlových Varoch, bohatá účasť, medzi vzácnymi hosťami aj Tony Curtis so svojou novou manželkou, hlavnú cenu vyhral čsl.film od režiséra Jiřiho Menzla, - Staromestské námestie v Prahe, rodný dom spisovateľa Franza Kafku, platika, výstava posmrtného diela akademického sochára Karla Hladíka. - New York, Chrám sv.Patrika - posledná rozlúčka so zastreleným kandidátom na prezidenta USA Roberta Francisa Kennedyho, zbytočná smrť, smrť bez víťazstva - podobne ako jeho brata Johna Fitzeralda Kennedyho.