MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Spoločeské a politické udalosti v Československu očami spravodajskej kamery: - stretnutie pražských vysokoškolákov k dokumentu 2OOO slov - všeobecná podpora, rečníci: doc. Šamalík, doc.Filip, prof.Starý, prof. Goldstucker, doc. Weiner - podpora obrodného procesu, nevyhnutnosť diskusie v KSČ, - stretnutie čsl.spisovateľov - rokovanie o dokumente 2000 slov - Praha IX. zvolenie A.Dobčeka do OV KSČ v tejto časti Prahy, - České Budějovice - mimoriadna konferencia komunistov, s kritickým prejavom vystúpila traktoristka Edita Pancířová, ktorá objajovala 2000 slov tvrdiac, že v dokumente nie je nič kontrarevolučné, ako tvrdia niektorí stranícki konzervativci, - problémy pražských pekárni, málo záujemcov o toto remeslo, zlé pracovné podmienky, na nočných zmenách sa pracuje 10 asž 14 hod. nízka produktivita práce aj vďaka zastaralej výrobnej technike, opak - Brno Modřany, nová technika - vyššia produktivita práce, lepšie pracovné a sociálne podmienky, - svetová výstava známok PRAGA 68, vzácne exempláre červený a modrý Maurícius z Japonska, vysoko hodnotené aj čsl. známky, poštový balń vypustil tal. generál Nobile, - porovnanie práce - tréningu brankára a výtvarníka, Zdeňek Němeček a nová socha na novom štadióne.