MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
spoločenské a politické udalosti v r.1968 očami spravodajskej kamery: - mimoriadne krajské konferencie KSČ Ústi n.Labe - rečníci V.Dvořák, Zdeňek Rajman, Zdeněk Tupal, Marie Podoláková, Zdeňek Kolman - všetci podporili obrodný proces v KSČ, niektorí zdôraznili, že treba podporiť vedcov, inteligenciu, lebo len preto môže dôjsť k ďalšiemu technickému pokroku ako na Západe osobitný príhovor mal Čestmíř Císař, ktorý okrem podpory inteligencie zdôraznil aj celkovú demokratizáciu spoločenského života, no najmä zaručenie slobody vyjadrovania aj pre nestraníkov, Praha - tu vystúpil Josef Smrkovský a zdôraznil, že republika zostane socialistická, ale do vnútropolitických vecí si nedáme nikým hovoriť, České Budějovice - Jan Buda, hovoril v podobnom duchu Děčín, tu vystúpil Ota Šik - problémy výroby v Chrudimy, odtrhol sa podnik v Dečíne - výroba transportných vozíkov, vyššia produktivita práce, výkonnosť závodu, riadeného priamo Min.priemyslu ČSSR, od 1.júla príklad podniku nasledovalo viacero fabrík, - Pražský Mánes z 30-tych rokov - derby, Vlasta Burian a Ferenc Futurista, - konské preteky v Anglicku, pravidelná návštevníčka aj kráľovná Alžbeta II. s manželom, starostlivosť o kone