Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Vyvrcholenie spoločensko-politických udalostí v auguste 1968_ - z 20. na 21.augusta 1968 vierolomné obsadenie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy - zábery prílet lietadiel na Ruzynské letisko: tanky a zbrane- prekvapivá agresia v noci, Svoboda a Černík na Pražskom hrade- počet vojakov a krajín za zväčšuje - NDR, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko...... zdôvodnenie prepadu - údajný strach o vývoj soc. v ČSSR, nikto neverí- podľa velenia Varšavskej zmluvy pomoc proti kontrarevolúcii je zbraňami, desivá atmosféra v meste, tragické zábery podobné situácii v odboji, zatknutie Dubčeka a ostatných predstaviteľov KSČ a štátu, - agresori sú dezorientovaní, nevedia ani kde sú, uverili klamstvám propagandy, ľudia ich prehovárajú, sú prekvapení, výmena nespoľahlivých vojakov, - prvé obete transportéru 002, zatknutie Smrkovského, streľba po celej Prahe, chaos, strach, ľudia sa však nevzdávajú, masové demonštrácie proti okupantom: podpora KSČ a vlády, sov. vojaci v chaose strieľajú aj po sebe, demonštrácie - heslá Dobček, Svoboda, Černík, - izolácia prezidenta L.Svobodu na Pražskom hrade, slúži ako rukojemník, ktorý by mal podpísať protokol o vzniku kolaborantskej vlády, agresori sa prerátali, nestojí za nimi ani ČSL. armáda, hoci je členom vojsk Varšavskej zmluvy, našlo sa pár jedincov, ktorí zradili, nezradili však ani ĽM, ani polícia, - Václavské námestie - pod sochou a zástavou tohto svätca a českého kráľa sa schádzajú davy a demonštrujú proti okupácii, - Čsl. rozhlas sa nepodarilo obsadiť, boje o rozhlas už od 8. hod. ráno - symbol, boje o rozhlas v 1945 a 1968, vojaci obsadzujú vinohrady, postupné obsadzovanie celého mesta, strategických miest - mostov - Letenská pláň sa mení na letisko pre pristávanie vrtuľníkov, najprv 200 cudzích vojakov, potom ich počet dosahuje 500 tisíc, okupantom sa napokon podarí obsadiť rozhlas a televíziu, ilegálne vysielanie však pokračuje. cudzinci opúšťajú Prahu, medzi inými aj herečka Sherly Templová, - vo štvrtok boj o rozhlas vyvrcholí, média vyzývajú na zachovanie pokoja a rozumu, napokon generálny štrajk - sirény, mesto na chvíľu akoby mesto zomrelo, silu ducha nemožno umlčať silou zbraní. - 6.deň okupácie - týždenník končí. Vyvrcholenie spoločensko-politických udalostí v auguste 1968 - z 20. na 21.augusta 1968 vierolomné obsdadenie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy - zábery prílet lietadiel na Ruzynské letisko: tanky a zbrane- prekvapivá agresia v noci, Svoboda a Černík na Pražskom hrade- počet vojakov a krajín za zväčšuje - NDR, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko...... - desivá atmosféra v meste, tragické zábery podobné situácii v odboji, zatknutie Dubčeka a ostatných predstaviteľov KSČ a štátu, - agresori sú dezorientovaní, nevedia ani kde sú, uverili klamstvám propagandy, ľudia ich prehovárajú, sú prekvapení