Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Spoločenské a politické udalosti v ČSSR po vstupe vojsk VZ do našej republiky: - jeden z dôvodov, nedostatočne chránená západná hranica, výpovede zodpovedných funkcionárov Čsľ.armády, nie je to pravda, na faktoch vyvracajú tvrdenia, - obnova činnosti colníc na hranici s Rakúskom, Dolní HoŘiště, vydávanie víz a pod. - reporáže z médií ZSSR a NDR o vstupe vojsk, zo sov. strany klamstvo, že údajne vojská boli pozvané na žiadosť ÚV KSČ, najostrejšia kritika v médiách NDR, údajné znesvätenie pamätníkov a hrobov vojakov ČA, palých pri oslobodzovaní republiky, - sov. kameramani - zábery a rozhovory s prostými ľuďmi v pokojnej atmosfére. v ČSSr vraj podľa nich pôsobili reakčné skupiny, ktoré chceli zvrhnúť socialistické zriadenie a nahradiť ho kapitalizmom, ako dôkazový materiál použili natočené zbrane, ktoré patrili ĽM, na obranu socializmu, - 14.septembra - obúdajné objavenie skladiska zbraní, poriadok na pražskom letisku a znovuobnovenie činnosti údajne zabez- pečili vojaci BĽR a ZSSR, - Praha - Malá strana, budova, kde bola v r.1918 vyhlásená prvá predvojnová republika 28.októbra 1918, 14.september - vtýchto priestoroch Č.Císář oboznamuje zadadnutie s novým zákonom o federatívnom usporiadaní ČSSR, dátom prijatia a schválenia bol stanovený na 28.októbra 1968, - 19.septembra na Pražskom hrade A.Dubček a L.Svoboda prijali našich športovcov pred ich odletom na LOH v Mexiku. - 21.septembra Pražský hrad - v prítomnosti hlavne A.Dubčeka a L.Svobodu boli prijatí speváci pop-hudby, V.Matuška, M.Kubišová a iní. - Praha Smetanova sieň - Symfonický orchester Čs. rozhlasu predvádza symfómfóniu J.Suka PRAGA - do toho zábery zničenej Prahy po obsadení niektorých významných budov, ako napr. Nár. múzea na Václavskom námestí, obrazové metafory v súlade so smutnými pasážami hud.diela.