Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Spoločenské a politické udalosti v Československu po prepadnutí republiky vojskami VZ: - Anglicko sa vzdáva Svazijska, ktoré získava nezávislosť s novým názvom Ngwana - veľká ľudová štátna oslava, - Spomienka na Mníchov 30.sept.1938c - fotografie Hitlera, Mussoliniho, Daladiera a Chamberlaina - dobové filmové archívy - protesty českej verejnosti, demonštrácie, reč Gottwalda vo vtedajšom parlamente, odsúdenie okupácie ČSR a jej obsadenie, - Moskva 1968 - rokovania Černíka a Kosygina o odsune spojeneckých vojsk z ČSSR, Ostrava - oficiálne a verejné oznámenie výsledkov rokovaní. - návštevy J.Smrkovského po závodoch republiky, stretnutia s pracujúcimi, ktorí mu vyjadrovali plnú podporu ako aj vláde a KSČ. - Pražský hrad, prijatie študentov vysokoškolákov prezidentom L.Svobodom pred začatím nového vysokoškolského roku, nevídaná udalosť. - 30.septembra sa toto stretnutie uskutočnilo, - nový minister školstva prof.Kadlec prijíma delegácie vysokoškolákov pred začatím nového semestra - na hrade Lyšnov, kde sa narodil Jan Roháč z Dubé, popredný vojvodca husitskej revolty, - Velyšov na Morave, pohreb kňažnej Alžbety Šlikovej, zomrela vo veku vyše 80 rokov, účasť rodinných príslušníkov, rodina šľachticov Šlikovcov sa zapísala pozitívne do dejín českého národa, jeden z rodu Šlikovcov obraňoval Jána Husa, Jan Ondřej Šlik bojoval proti Ferdinandovi II.Habsburgovi, bol popravený. - 5O.výročie oslavy vzniku ČSR, Příbram, premiéra hry Josefa Kajetána Tyla JAN HUS v Příbrame, ukážka z hry.