Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Spoločenské a politické udalosti v ČSSR po obsadení republiky vojskami VZ v auguste 1968: - medzinárodné udalosti: manévre USA, Francúzska a Bundeswehru NSR na hraniciach s republikou, po proteste presunuté do vnútrozemia, na otvorení sa zúčastnil prezident SRN Heinrich Luebcke, - spomienková reportáž na odlet čsl.delegácie na čele s A.Dubčekom, G.Husákom a O.Černíkom do Moskvy, odprevádzal ich veľvyslanec ZSSR Červonenko, - návrat delegácie A.Dubčeka, O.Černíka bez Husáka do Prahy, vrelé privítanie ľuďmi priamo na letisku, Komuniké, ktoré bolo vydané, vyvoláva sále plno dohadov, - KSČ zostáva aj naďalej vedúcou silou spoločnosti, vstup a rozšírenie jej radom o 19 tisíc ľudí, anketa medzi novými členmi strany, podpora novej politiky strany, - návštevy predsedu NZ v Ostrave, na Barrandove, bulharské média uvádzajú, že sa hovorí o všetkom možnom, avšak výsledky a závery dohody z Moskvy sa zamlčujú, resp. zahmlievajú. - otvorenie japonskej výstavy v Bruselskom pavilóne v Prahe M.Hruškovičom: nové formy spolupráce s touto automobilovou veľmocou, snaha a podpis dohôd o obchode, ale aj technickej a výrobnej spolupráci. - štadión pražskej Slávie - zápas síce sklamal, slabý výkon Slávie, avšak účasť ministra Galušku a O.Černíka vyvolal o zápas veľký záujem, podpisy fanúšikom, autogramiáda,