Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
spoločenské a politické udalosti po vstupe vojsk VZ do Československa v auguste 1968: - Pražský hrad - prijatie poľnohospodárov na čele s ministrom poľnohospodárstva Josefom Borúvkom - prezident L.Svoboda, srdečné prijatie, - výstava 500 rokov litografie - J.Smrkovský, - Biela kniha o čsl. kontrarevolúcii - klamstvá, účelové lži, sov. novinárov, fakty vyvracia ved. zväzu čsl. novinárov z Prahy Vlado Kašpar, anketa medzi robotníkmi, všetci ju zhodne odsúdili,, - hospodárska a obchodná spolupráca Západu s Východom , príklad: výstavba fabriky v ZSSR v meste Togliati - Fiat, príklad aj pre ČSSR, - havária lietadla Iljušin neďaleko Prahy, posádka a 8 cestujúcich zahynulo, - 6-denné motocyklové preteky v Alpách, suverénni víťazi NSR, ČSSR a NDR. uplatnenie motoriek čsl. výroby JAWA, - svadby na Karlštejne, švédsky pretekár a naša nevesta, - výkon artistu na horiacom lane, - Praha - Karlín - vystúpenie čsl. spevákov pop. hudby na Fond republiky, E.Pilarová - Má píseň.