Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
Spoločenské a politické udalosti v ČSSR očami spravodajskej kamery, ústup od princípov januárového zasadnutia strany od tzv. Akčného programu: - 25.november 1968 - prezident L.Svoboda oslavu 74-té narodeniny. stretnutie predstaviteľov kultúry na Pražskom hrade príchod A.Dubčeka - spontánne prijatie Pražákmi, rozhovory neformálne, - koniec novembra 1968 - stretnutie zástupcov ČSAV, spisovateľov, architektov, umelcov - aktív, rezolúcia: jednoznačná podpora pojanuárovému vývoju, podpora akčného programu KSČ: A.Poledňák, J.Škvorecký, Bohdan Kopecký, M.Jelínek a iní. - podpora zápasu o novú tvár republiky, socializmu s ľudskou tvárou, podpora Akčného programu KSČ, - návšteva Jeana-Paula Sártra a jeho manželky Simone de Baeuveuar v Prahe, pred premiérou hry Muchy, podpora vývoja v Československu. nové cesty budovania socializmu,, - módna prehliadka, fotografie, modely na rok 1969, - spolupráca soc. krajín so Západom - príklad z Poľska, výroba žiletiek Wilkinson, - v NDR pomenúvajú vojenskú jednotku po sov. politikovi Felixovi Dzeržinskom, - Anglicko - slon maskot leteckej spoločnosti, - Rumunsko, mesto Udevy - výstavba najvyššieho a údajne ekologického komína, - Rumunsko - koncert škótskeho speváka O.McNeala, senzácia, oblečenie v kilte-sukni, národnom odeve