Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba