Boris a Brambor
Boris a Brambor

Ukrajinský magazín

Publicistická relácia zo života ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.