Reláciu najbližšie vysielame

Ukrajinský magazín

Publicistická relácia zo života ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.