Európa v obrazoch

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Magazín o zaujímavostiach zo života v európskych regiónoch. Príspevky televíznych štúdií, ktoré sú združené v európskej asociácii Circom Regional