Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Herecké legendy

Vhodné pre všetkých HD
Rozhovor s vynikajúcim hercom Marošom Kramárom, ktorý priblížií svoj vzťah k divadlu, filmu a televízii od detstva po dnešok so všetkými jeho radosťami i starosťami, ako aj svoj postoj herca k ľuďom a životu.