EURO 2020
EURO 2020

Osobnosti duchovného života

Dokumentárny film približuje životné básnické a dramatické dielo P.O.Hviezdoslava, v ktorom nám zanechal svoj ideový a národný odkaz.