Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Osobnosti duchovného života

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film približuje životné básnické a dramatické dielo P.O.Hviezdoslava, v ktorom nám zanechal svoj ideový a národný odkaz.