Boris a Brambor
Boris a Brambor

Bratislavská lýra 1990; Team a Kiki Dee (Bratislavská lýra 1990)

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty - skupina Team a speváčka Kiki Dee.