Na slovo s Alexandrom Matuškom

O poslaní literárnej kritiky aj s Vladimírom Mináčom.