Z tvorby nezávislých producentov - dokument (V ruskom zajatí "Muszkaföldön")

Vhodné pre všetkých HD
Sovietske vojnové zajatie očami pamätníkov z južného Slovenska.
Dokumentárny film mapuje príbehy pamätníkov z južného Slovenska, ktorí sa počas 2. svetovej vojny dostali do sovietskeho vojnového zajatia. Mnohí z nich svoju domovinu uvideli až po rokoch strávených v táboroch vojenských zajatcov a internovaných. Boli prvou väčšou skupinou ľudí z územia Československa, ktorí spoznali na vlastnej koži ťaživú realitu "raja robotníkov" stalinského Ruska.