EURO 2020
EURO 2020

Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Tradičné košikárstvo v Gemeri - Malohonte)

Vhodné pre všetkých HD
Dokument zachytáva tradičný výrobný postup lubových košíkov Michala Dovalu z Klenovca a pletenie košíkov z pedigu v podaní Jaroslava Zvaru.