Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Dedičstvo ukryté v čase)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD Európska tvorba
Dokument o troch artefaktoch Veľkej Moravy.
Dokumentárny film o žijúcom dedičstve Veľkej Moravy a troch artefaktoch moravskej kultúry. Zobrazuje slovanské hradiská v Ducovom, Kopčanoch a Nitrianskej Blatnici. Predstavuje sokoliarstvo, ako prvok nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vierozvestcu Sv. Cyrila, ktorý bol tiež sokoliarom. Tretím artefaktom moravskej kultúry je vokálna skupina Mužáci Moravia, nositelia tradičnej hudobnej kultúry Moravanov.