MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Čistá duša)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Dokument, ktorý sa zaoberá problematikou duševného zdravia.
Svetová zdravotnícka organizácia definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec vie využívať svoje schopnosti, prekonávať stresové situácie bežného života, produktívne pracovať a prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný fakt, že až 15% populácie do 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé medziľudské vzťahy a sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou pre kvalitu nášho života.