Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Heligonkár a folklórista Ján Miho z Terchovej)

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Profil významnej osobnosti slovenského folklórneho umenia.
Ján Miho patrí do kategórie terchovských muzikantov, ktorí svoje vlastné videnie a chápanie rodiska kreatívne posunuli do širších obsahových významov a súvislostí. V ich bezprostrednom rámci sa akosi zákonite a prirodzene stretávajú osudový vzťah k Terchovej, úcta k tradíciám, láska k príbuzným s úprimným kamarátstvom a prežitými huncútstvami. Nad všetkým ale majestátne tróni plnohodnotný vzťah k osvedčeným kresťanským pilierom, prostredníctvom ktorých sa terchovské srdce a terchovská duša rozozvučali, rozihrali, rozospievali a roztancovali v celej svojej neopakovateľnej magickej kráse i rozmanitosti.