Jubilate Deo

Hraný dokument o živote a diele Mikuláša Schneidera-Trnavského.